Privacy Policy

1.

De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen.

Løv I Elly verbindt er zich toe de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De desbetreffende wetgeving kan geraadpleegd worden op de website van de Privacy Commissie: www.privacycommission.be.

 2.

De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van Løv I Elly. De ingezamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 180 dagen nadien worden de gegevens gearchiveerd.  Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Løv I Elly gelieve dit dan per e-mail mee te delen op het adres hello@lovelly.be.

3.

De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een e-mail te richten aan Løv I Elly op het adres hello@lovelly.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Onze contactgegevens zijn als volgt.

Løv | Elly

Menegemlei 17

2100 Deurne

Ondernemingsnummer: 0631.789.605

BTW nummer: BE0631.789.605

 4.

Voor elke vraag of probleem in verband met ons beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve Løv I Elly te contacteren op het e-mail adres hello@lovelly.be.

Je kan steeds een klacht indienen bij  de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zijnde de Privacy Commissie, indien je van oordeel bent dat de gegevens foutief worden verwerkt.